ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido…หนาวแล้วค่ะ ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5 วัน 3 คืน

คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –เครื่องแก้วโอตารุ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – ร้าน Duty Free    โนโบริเบทสึ – นั่งกระเช้า Usuzan Ropeway – โทยะ – ทะเลสาบโทยะ จุดชมวิวไซโล – ซัปโปโร – ตลาดปลาโจไก – ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ        

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง