ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II 5 วัน 3 คืน

- ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ
- เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
- เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
- สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก
- นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เทือกเขาซาโอ
- ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
- ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ เซนได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง