ทัวร์เกาหลี อันซอง โซล [เลสโก ดาวกระจายล้นทุ่ง] 5 วัน 3 คืน

- พาเที่ยว Anseong Farm Land ชมทุ่งดอกคอสมอสสีชมพูฟรุงฟริ้ง
- หลุดเข้าไปอยู่ในอุโมงค์ดวงดาว Tunnel Galaxy
- สัมผัสโลกแห่งแสงสีและดวงดาวที่ Ooozoo Garden
- แวะถ่ายรูปที่ Anyang Art Park สวนศิลปะสุดชิคใกล้กรุงโซล
- เดินเที่ยวเทศกาลโคมไฟสุดโรแมนติก Seoul Lantern Festival ริมคลองชองกเยชอน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง