ทัวร์เกาหลี เกาหลี ฮวาชอน โซล [เลสโก โอ้โห ไอซ์ ฟิชชิ่ง] 5 วัน 3 คืน

- เล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่
- ชมอุโมงค์ไฟดวงดวงสวนอูจูการ์เด้น
- ถ่ายรูปเทสกาลไไฟประดับสุดโรแมนติคริมคลองชองกเยชอน
- ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่
- เดินเล่นหมู่บ้านโบราณอึนพยอง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง