บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด

บริษัท MAX BILLION TRAVEL เป็นบริษัทจัดท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ รับจองตั๋วเครื่องบินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท แมกซ์ บิลเลี่ยนทราเวล จำกัด
84-86 ถนน ประชาธิปไตย แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
081-946-2635
จันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
maxbilliont@yahoo.com

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ ตรัง กินดีอยู่ดี มีคนดูแล 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ ตรัง กินดีอยู่ดี มีคนดูแล 5 วัน 4 คืน
7,490฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 4 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ – ดำน้ำเกาะสี่ -ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะเชือก - ช้อปปิ้งของฝากตรัง – ถ้ำเลเขากอบ
น้ำตกร้อน  - สระมรกต

MBT-152-737

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - กระบี่
 • 18.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ (กรณีกรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ไปรับถึงหน้าบ้านท่าน)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวก ติดแท็กผูกกระเป๋า พร้อม บริการเครื่องดื่ม ให้ทุกท่านได้สดชื่น ก่อนออกเดินทาง

 • 19.00

  พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal” โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มาตฐาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อทุกวัน

 • ค่ำ

  บริการอาหารกล่องบนรถ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ  ลูกอม +  ขนมขบเคี้ยว

วันที่ 2 หาดนพรัตน์ธารา - ทะเลแหวก - เกาะปอดะ – ดำน้ำเกาะสี่
 • 06.00

  คณะเดินทางถึง จ.กระบี่ อิสระให้ท่านสมาชิกทำภารกิจส่วนตัว ณ ปั้ม ปตท. ก่อนนำท่านเดินทางไป

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารสุชัญญาแตเตี้ยม นำคณะเดินทางสู่ อุทยานฯ หาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี  นำท่านลงเรือ Speed Boat เดินทางสู่อ่าวพระนาง นำท่านชมและสักการะ ถ้ำพระนาง เพื่อเป็นสิริมงคล...นำท่านชมความงดงามของ ทะเลแหวก(Unseen) ประกอบด้วย เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เชิญท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกเรียบร้อย...  แล้วนำท่านเดินทางสู่ เกาะปอดะ เชิญท่านพักผ่อนชมความงามของหาดทรายขาว

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน อาหารกล่อง บนเกาะปอดะ  

 • บ่าย

  นำท่าน  ดำน้ำชมปะการังหลากสีสัน และฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะสี่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก

 • ค่ำ

  นำคณะเดินทางไป รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารก้อยกุลากาศัย  หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับที่พัก...อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตรัง -ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน – เกาะเชือก
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารที่พัก หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่  ท่าเทียบเรือปากเม็ง จ.ตรัง คณะเดินทางถึงท่าเรือปากเมงเตรียมตัวไปดำน้ำ พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมออกเดินทางไปสัมผัสความตื่นเต้นกับการลอด "ถ้ำมรกต" (UNSEEN THAILAND) หนึ่งเดียวของเมืองไทยที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ไว้ใต้ภูผากลางทะเล

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ

 • บ่าย

  เดินทางมุ่งหน้าสู่ "เกาะกระดาน" สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์..หาดทรายขาว ปะการังสวยเป็นสถานที่วิวาห์ ใต้สมุทรเป็นประจำทุกปี พร้อมชมปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก เกาะเชือกเป็นเกาะเล็กๆ ทั้ง 3 เกาะ

 • ค่ำ

  บริการอาหาร ค่ำ ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่าต้อนรับท่านด้วย Welcome drink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนรับกุญแจห้องพัก พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 4 ช้อปปิ้งของฝากตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – น้ำตกร้อน - สระมรกต - ของฝากกระบี่ – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังอาหารคณะพร้อมกัน   บริเวณล็อบบี้  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา เพื่อ Check Out   เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  นำท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อเมืองตรัง ขนมเค้ก หมูย่างเมืองตรัง และสินค้าอื่นๆ สำหรับคนทางบ้านจากนั้นนำท่านนำท่านเดินทางท่องเที่ยว UNSEEN Thailand ของจังหวัดตรัง “ ทะเลใต้ภูเขา ลอดยาวสุดลี้ น้ำรอบคีรีที่ถ้ำเลเขากอบ” อีกรูปแบบการเดินทางท่องธรรมชาติ “ล่องเรือลอดถ้ำ” สุดยอดความตื่นเต้นกับการผจญภัยในถ้ำลอดท้องมังกร ช่วงประสบการณ์แห่งความหวาดเสียวที่จะจดจำไม่รู้ลืม.... ขึ้นจากเรือนำท่านเดินชมสินค้า OTOP ไม้เทพธาโร 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน  ร้านอาหารเรือนผู้การ

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่จ.กระบี่ ระหว่างทางแวะชม น้ำตกร้อน Unseen in Thailand สายธารน้ำอุ่นสายเล็ก ๆ ที่ไหลลงสู่ลำน้ำเย็น ที่ท่านสามารถลงเล่นน้ำได้ เปรียบเสมือนสปาธรรมชาติ ให้ท่านมีเวลาพักผ่อนภาย นั่งแช่เท้าตามอิสระ จนถึงเวลานัดหมายจากนั้นนำท่านสู่ สระมรกต ชมสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต ที่งดงามสมชื่อ ที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารพลับพลาซีฟู๊ด หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
 • 04.00

  คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ